آیا در این دنیا امنیت وجود دارد؟

اتفاقات در این دنیا و زندگی ما به ما حس ناامن بودن می دهد.

بیایید یک سفر کوتاه انجام دهیم تا امنیت دوست داشتنی را پیدا کنیم.