Select Page

محبت خدا و توبه داوود پادشاه

به این سفر اکتشاف خوش آمدید. شما ممکن است این سفررا توسط دوستی پیدا کرده اید، یا شاید با جستجو در اینترنت. در هر صورت، این برای شما فرصتی است تا درباره این که خدا کیست و چطور به او نزدیک باشید را بیشتر کشف کنید. همیشه بهتر است به سفر با یک دوست بروید, بنابراین کسی را پیدا کنید تا این کار را با شما به انجام برساند!

داوود پادشاه به جای اینکه با ارتش خود به جنگ برود ، در کاخ خود می ماند. وسوسه ای به او می رسد، و یک زن زیبای می بیند که با یکی از سربازان مورد اعتماد خود ازدواج کرده بود، با او زنا می کند و آن زن باردار می شود. حتی بدتر ، او ترتیب می دهد كه شوهر این زن در نبرد كشته شود. خدا این اعمال را می بیند و پیامبری را برای توبیخ داوود می فرستد. حكم خدا از طرق دشوار به داوود مي آيد. داوود دعای توبه خود به خدا را نوشت. چطور این به ما کمک می کند تا درباره محبت بخشنده خدا بیاموزیم؟ چطور می توانیم مثل داوود دعا کنیم؟

برای ادامه سفر اکتشافی درباره سوال هایتان بر روی هر برگه کلیک کنید.

شروع با شکرگزاری.

“خداوندا ، برای فرصت شناختنت از تو سپاسگزارم. من برای راهی که با آن کشف می کنم تو کی هستی سپاسگزار هستم”.

یک لحظه درباره چیزی فکر کنید که برای آن سپاسگزار هستید و به خدا در مورد آن بگویید.

ادامه با دعا کوتاه

“خدایا ، من می خواهم تو را بشناسم، درک کنم که تو مانند چی هستی، حس کنم که از تو نزدیک هستم وتو را خوشنت می کنم.لطفا به من کمک کن تا تو را از طریق این داستانها بشنوم.

دعا کردن اینقدر ساده است. آیا چیزه دیگه هم است که می خواهید به خدا بگویید؟

محبت خدا و توبه داوود پادشاه

این شاید از انتظرات شما فرق داشته باشد، اما بعد از داستان چند تا سوال خواهد بود تا به شما کمک کند که برای خودتان کشف کنید که خدا کی است واین برای زندگی شما چه معنای دارد.

خدایا، بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما!
بر حسب رحمت بیکران خویش نافرمانیهایم را محو ساز.
مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده،
و از گناهم مرا طاهر کن!
روی خود را از گناهانم بپوشان،
و تقصیرهایم را به تمامی محو ساز.
~
خدایا، دلی طاهر در من بیافرین،
و روحی استوار در من تازه بساز.
مرا از حضور خود به دور مَیَفکن،
و روح قدوس خود را از من مگیر.
شادی نجات خود را به من بازده،
و به روحی راغب حمایتم فرما.
~
خداوندگارا، لبانم بگشا،
تا دهانم ستایش تو را بیان کند.
تو به قربانی رغبت نداری، وگرنه می‌آوردم؛
تو از قربانی تمام‌سوز خرسند نمی‌شوی.
قربانیهای پسندیدۀ خدا روح شکسته است؛
خدایا، دل شکسته و توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد.

مزامیر ۵۱: ۱-۲، ۹-۱۲، ۱۵-۱۷

شاید شما منتظر پاسخ هستید, اما در عوض در اینجا چند تا سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهای که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا چیزی را کشف کنید

چه چیزی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت خدا بیشترمی گوید.

درباره مردم چیزی را کشف کنید

چه چیزی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت انسان می گوید.

چیز جدید برای باور کردن کشف کنید.

بعد از کشف کردن بیشتر درباره خدا و انسان، این چه تاثیری روی باور شما نسبت به هر یکی از آنها دارد.

چیز جدید برای دنبال کردن کشف کنید

بعد از خواندن داستان چطور میخواهید خدا و انسان را محبت کنید و نسبت به آنها رفتار کنید؟

اگر کسی لینک این سفر را برای شما فرستاده است، به آنها پیامی بفرستید و آن را با آنها بحث کنید.

با چه عضو خانواده یا با چه دوستی می خواهید این سفر را در میان بگزارید؟

همیشه بهتر است با کلمات خود به آنها بگویید ولی لینکهای هم وجود دارند که با آنها در میان بگزارید.

شما می توانید با دکمه های پایین صفحه “تشنه” را در شبکه های اجتماعی دنبال کنی.