Select Page

داوود پادشاه و شبان نیکو او

به این سفر اکتشافی خوش آمدید. شما ممکن است این سفر را توسط دوستی یا شاید با جستجو در اینترنت پیدا کرده اید. در هر صورت، این سفر برای شما فرصتی است تا درباره این که خدا کیست و چطور می توانید به او نزدیک شوید، بیشتر کشف کنید. همیشه بهتر است با یک دوست به سفر بروید، بنابراین دوستی را پیدا کنید تا این کار را با شما به انجام برساند!

احتمالا این یکی از معروف ترین مزامیری است که داوود نوشته. این یک اعتراف زیبا درباره این است که چطور داوود خدا را درک می کرد و با خدا چگونه ارتباطی داشت. احتمالا شما هم مثل داوود آن را درک و تجربه می‌ کنید.

برای ادامه سفر اکتشافی درباره سوال هایتان بر روی هر برگه کلیک کنید.

شروع با شکرگزاری.

“خداوندا ، برای فرصت شناختت از تو سپاسگزارم. من برای راهی که با آن می توانم تو را کشف کنم سپاسگزارم”.

یک لحظه درباره چیزی فکر کنید که برای آن شکرگزار هستید و به خدا در مورد آن بگویید.

ادامه با دعا کوتاه.

“خدایا ، من می خواهم تو را بشناسم، درک کنم که تو چه هستی، حس کنم که به تو نزدیک هستم وتو را خوشنت سازم. لطفا به من کمک کن تا تو را از طریق این داستانها بشنوم. “

دعا کردن همین قدر ساده است. آیا چیزه دیگری هم هست که می خواهید به خدا بگویید؟

شاید این از انتظارات شما متفاوت باشد، اما بعد از این داستان چند سوال وجود دارد تا به شما کمک کند که کشف کنید که خدا چه کسی است واین برای زندگی شما چه معنای دارد.

خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
در چراگاههای سرسبز مرا می ‌خواباند؛
نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌ کند.
جان مرا تازه می‌ سازد،
و به‌ خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می ‌فرماید.
حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم،
از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛
عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می ‌بخشند.
سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می ‌گسترانی!
سَرَم را به روغن تدهین می‌ کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.
همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود،
و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.

مزمور داوود ۲۳

شاید شما منتظر پاسخ هستید، اما در عوض در اینجا چند سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهایی که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا چیزی را کشف کنید

چه چیزی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت خدا بیشتر می گوید.

درباره مردم چیزی را کشف کنید

چه چیزی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت انسان می گوید.

چیز جدیدی برای باور کردن کشف کنید.

بعد از کشف کردن بیشتر درباره خدا و انسان، این چه تاثیری روی باور شما نسبت به هر یکی از آنها دارد.

چیز جدیدی برای دنبال کردن کشف کنید

بعد از خواندن داستان چطور می خواهید خدا و انسان را محبت کنید و نسبت به آنها رفتار کنید؟

اگر کسی لینک این سفر را برای شما فرستاده است، به آن پیامی بفرستید و درباره آن با او بحث کنید.

با کدام عضو خانواده یا با کدام دوست می خواهید این سفر را در میان بگذارید؟

همیشه بهتر است با استفاده از کلمات خود به آنها بگویید ولی لینکهایی هم وجود دارند که با آنها در میان بگذارید.

شما می توانید با استفاده از دکمه های پایین صفحه “تشنه” را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.