Select Page

خدا به همه وعده می دهد.

زمین و مردم بعد از سیل چگونه بودند؟

برای ادامه سفر و کشف این که در ابتدا چگونه بوده بر روی برگه ها کلیک کنید.

“آنگاه خدا به نوح گفت: «از کشتی بیرون بیا، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو. همۀ جاندارانی را که با تواَند، هر ذی‌جسدی را از پرندگان و چارپایان و همۀ خزندگانی که بر زمین می‌خزند، با خود بیرون آور تا بر زمین منتشر شده، در جهان بارور و کثیر گردند.»
پس نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش بیرون آمد. و همۀ وحوش، همۀ خزندگان، همۀ پرندگان، و هرآنچه بر زمین حرکت می‌کند، بر حسب خانواده‌هایشان، از کشتی به در آمدند. آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همۀ چارپایان طاهر و از همۀ پرندگان طاهر گرفته، قربانیهای تمام‌سوز بر مذبح تقدیم کرد. و رایحۀ خوشایند به مشام خداوند رسید و خداوند در دل خود گفت:«دیگر هرگز زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است. و دیگر هرگز همۀ جانداران را هلاک نخواهم کرد، چنانکه کردم. «تا زمانی که جهان باقی است، کِشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان، و روز و شب، باز نخواهد ایستاد.»”

شاید شما منتظر پاسخ هستید، اما در عوض در اینجا چند سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهایی که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا کشف کنید

درباره خدا و وعده هایش به نوح و زمین متوجه چه مواردی می شوید؟

درباره مردم کشف کنید

پس از سیل درباره نوح متوجه چه چیزی می شوید؟

در مورد خدا و یا خودتان کشف کنید

فکر می کنید خدا چطور می خواهد نسبت به شما عمل کند؟

شما چگونه نسبت به خدا عمل می کنید؟

چیز بیشتری برای کشف کردن وجود دارد. آیا علاقه مند هستید؟

Teshne.com دوستان زیادی دارد که می خواهند به شما کمک کنند این سفر را ادامه دهید. آنها دوست دارند این کار را در گروه های کوچک و امن دوستان وخانواده ی شما که علاقه مند هستند انجام بدهند. آنها با شما به روشی تماس می گیرند که شما ترجیح می دهید. به پایین نگاه کنید و گزینه ای را انتخاب کنید. یکی از این افراد با شما تماس می گیرند. هیچ یک از اطلاعات شما در این وب سایت ذخیره نمی شود (کسانی که Teshne.comرا ایجاد کرده اند را در اینجا مشاهده کنید ).

شما برای چه کسانی این داستان را تعریف می کنید و یا لینک آن را به اشتراک می گذارید؟

“تشنه” را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

با تشکر از ترجمه هزاره نو برای استفاده صوت و متن. کتاب پیدایش ۸:۱۵-۲۲

عکس از David Brooke Martin در unsplash