Select Page

تعقیب داوود پادشاه و پاسخ خدا

انتظارِ بسیار برای خداوند کشیدم، و به من مایل شده، فریادم را شنید. او مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل و لای برکشید؛ و پاهایم را بر صخره نهاد و گامهایم را مستحکم فرمود. سرودی تازه در دهانم گذاشت، سرود ستایش خدایمان را. ~ داوود پادشاه

داوود برای جستجوی خدا چه کرد؟

خدا چگونه به داوود پاسخ داد؟

برای این اشتیاقی که نسبت به خداوند دارید چه عملی را می توانید به سرانجام برسانید؟

ما می خواهیم کمک تان کنیم تا بیشتر کشف کنید.

خداوند با محبتش باعث شد که شما این وب سایت را پیدا کنید. با پایان یافتن این سفر کوتاه ، او را در قلب خود تجربه کردید. آیا مایل هستید با کسی درباره سفری دو هفته ای مثل این سفر صحبت کنید؟

زندگی ما تغییر کرده است و زندگی شما هم می تواند عوض شود.

Teshne.com دوستان زیادی دارد که می خواهند به شما کمک کنند تا این سفر را ادامه دهید. آنها دوست دارند این کار را در گروه های کوچک و امن دوستان وخانواده ی شما که علاقه مند هستند انجام بدهند. آنها با شما به روشی تماس می گیرند که شما ترجیح می دهید. به پایین نگاه کنید و گزینه ای را انتخاب کنید. یکی از این افراد با شما تماس می گیرند. هیچ یک از اطلاعات شما در وب سایت ذخیره نمی شود (کسانی که Teshne.com را ایجاد کرده اند را در اینجا مشاهده کنید).