Select Page

“چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به‌شدت مشتاق توست.” مزامیر ۴۲:۱

      “Teshne” چیست؟

در “Teshne” داوطلبانی از کشورهای مختلف فعالیت دارند که مشتاق این هستند که به مردم یاری برسانند تا خدا را از طریق کتاب مقدس کشف کنند. برخی ممکن است داوطلبان را پیروان  عیسی یا مسیحی بنامند. هر عنوانی هم که داده شود ، داوطلبان می خواهند خدا را بشناسند، محبت کنند وبه خداوند از صمیم قلب خدمت کنند. همه آنها سرشار از شادی و امید هستند. آنها امیدوارند که شما هم این شدمانی را بیابید. این دعا آنها است:

” این وب سایت شما را به سرچشمه حقیقت هدایت کند.”

برای خدمات این وب سایت هیچ شخص یا شرکتی حق اخذ هیچ گونه وجهی را ندارد زیرا خدمات وب سایت کاملا رایگان است. همچنین در این وب سایت مخاطبین هیچ گونه تبلیغی را مشاهده نمی کنند. آنها فقط سفرهای کوتاهی را مشاهده می کنند که به آنها کمک می کند تا حقیقت را کشف کنند و از برنامه های خداوند آگاه شوند. اختیار کشف دردستان شما است.

در پایان هر سفر شما این فرصت را دارید تا با شخضی درباره آن موضوع صحبت کنید. اطلاعات شما در وب سایت ذخیره نمی شود و به صورت مطمئن به دست ما می رسد تا یکی از دوستان ما بتواند با شما تماس بگیرد.