Select Page

اتفاقی که به طور وحشتناکی رخ داد.

چه اتفاقی باعث خراب شدن رابطه بین خدا و بشر شد؟

آیا امیدی وجود دارد؟

برای ادامه سفر و کشف این که در ابتدا چگونه بوده بر روی برگه ها کلیک کنید.

و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود: «انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم.» اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.

شاید شما منتظر پاسخ هستید، اما در عوض در اینجا چند سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهایی که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا کشف کنید

خدا چه احساسی دارد ؟ چرا؟

درباره مردم کشف کنید

مردم جهان چگونه هستند؟

شما به چه شکل می خواهید زندگی کنید؟ مانند چه کسی؟

در مورد خدا و یا خودتان کشف کنید

اگر جای آدم و حوا بودید، چگونه زندگی می کردید و نسبت به یکدیگر و خدا چگونه عمل می کردید؟

قبل از اینکه ادامه دهید

 لحظه ای درباره ی مواردی که از خدا متوجه شدید فکر کنید.

هر گونه افکار و یا احساساتی که از این بخش از سفر دارید را بنویسید.

یک مکالمه کوتاه با خدا درباره مواردی که کشف کردید و حسی که داشتید داشته باشید.

با تشکر از ترجمه هزاره نو برای استفاده صوت و متن. کتاب پیدایش ۸:۵-۶

عکس از  Kelly Sikkema در unsplash