Select Page

چرا همه چیز در دنیا بدتر می شود؟

وضعیت مالی، رابطه ها، احوال روحی، همه چیز آسیب پذیر به نظر می رسد. همه حسی نامطلوب و بدبینانه دارند. این نگرش وجود دارد که ویروس کورونا آخرین رویداد در سلسله اتفاقات بد است. به راستی چه اتفاقی روی می دهد؟

چه چیزی باعث آن می شود ؟

طبیعی به نظر می رسد که فکر کنید که خدا در این مورد چه فکر می کند.

آیا او می خواهد وضعیت اینطور بماند؟ آیا او برنامه ای دارد؟ آیا او می داند چه حسی داریم؟

 

خداوند راهی برای شما فراهم کرده است که حقیقت را کشف کنید. حقیقت درباره جهان و خودش

اگر علاقه مند هستید ، چند صفحه بعدی سفری است ۱۰ دقیقه ای برای کشف خودتان تا بدانید خدا درباره این سوالات چه می گوید هر یک از صفحات بعدی شما را در این سفر اکتشافی یاری می کند.